צריכה לתעשיה וצרכנים גדולים

הטבה לצרכנים גדולים

בעדכון של תעריפי המים שבוצע ב- 1.1.14 (ע"פ ספר תעריפי המים והביוב– תעריפים לצרכני מים וביוב) הוחלט על מתן הטבה לצרכנים גדולים (מעל 15,000 מ"ק בשנה) למד מים בודד לצרכן. ההטבה הינה חיוב בתעריף מופחת עבור כל צריכה אחרת מעבר לכמות של 15,000 מ"ק בשנה.

הקלה באגרת ביוב למפעלי תעשייה

מפעלי תעשייה העומדים בתנאים (כפי שמופיעים בסעיף 3(ד) בכללי תאגידי המים והביוב: חישוב עלות- התש"ע 2009), זכאים להטבה בגין שירותי הביוב הניתנים להם. ההטבה יכולה להגיע עד סך 100% מאגרת הביוב.

תעריף מים מוזל למפעלי תעשייה

מפעלי תעשייה העומדים בדרישות ואשר הוציאו אישור על כך מרשות המים, זכאים לתעריף מוזל בהקצאה בגין שירותי מים (כפי שמופיע בסעיף 3(ה) בכללי תאגידי המים והביוב: חישוב עלות – התש"ע 2009 ובספר תעריפי המים והביוב – תעריפים לצרכני תאגידי מים וביוב).

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות