הסבר על שעת חירום וביטחון מים

המים מהווים משאב קיומי וחיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי מדינת ישראל ככלל והעיר רהט בפרט. מכאן שהמים ומערכות ההולכה מהווים מטרה ויעד אסטרטגי לגורמים עוינים.

משאבים רבים מושקעים ע"י הגורמים הלאומיים ככלל, וע"י תאגיד "מי רהט" והמטה העירוני, בפרט ע"מ לאפשר אספקה רציפה וברמת איכות גבוהה ובטוחה של מים לתושב.

עם זאת על התאגיד והעירייה להיערך לכל מצבי החירום והמשבר העלולים לשבש את יכולת אספקת המים עד כדי השבתה מוחלטת. הערכות אשר תקנה להם יכולת תגובה מהירה ומאורגנת במטרה להתגבר על השיבוש ובמקביל לספק לכם התושבים פתרון חלופי נאות.

אירוע חירום יכול להתרחש במהלך חיי היום יום ללא אתרעה מוקדמת או לחילופין במצב חירום מלחמתי או אסון טבע(רעידת אדמה) או שיטפון.

תוכנית המענה מחייבת שיתוף פעולה מתואם של כל בעלי התפקידים בתאגיד המים והביוב "מי רהט" בסיוע הגורמים הרלוונטים במטה העירייה ובשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים ובהן רשויות שכנות, גורמים לאומיים ובהם "הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן: רשות המים) בתפקידה כרשות הייעודית למים בשע"ח, "רשות החירום הלאומית" משהב"ר, חברת מקורות וגורמים נוספים.

הבסיס לפעולה יעילה ומתואמת הינו קיום נוהל המנחה את התאגיד והעירייה כיצד לפעול ותרגולו מעת לעת. רשות המים הפיצה נהלי ארגון והפעלה מחייבים לתאגידי המים והירייה. ע"ב נהלים אלה הוכנה בתאגיד "מי רהט"  תוכנית התמודדות עם מצבי חירום ומשבר(התוכנית מתואמת מול עיריית רהט).

 

התוכנית מתבססת:
  • "הערכות הרשות המקומית לטיפול במשברי המים ברגיעה ובחרום נהלי ארגון והפעלה, הרשות הממשלתית למים וביוב, הרשות הייעודית למים בשע"ח (ינואר 2007), המינהל למשק המים ברשויות המקומיות(2006).
  • אוגדן "תיק אב להפעלת הרשות המקומית בחרום(עירייה) שהופץ ע"י מל"ח ארצי, מרכז השלטון המקומי, משרד הפנים ופיקוד העורף (פברואר 2004).
  • "תוכנית הערכות לדוגמא "עיריית קרת (עיר דמיונית) בהוצאת המנהל למשק המים ברשויות המקומיות הממונה על תאגידי המים וביוב ברשויות המקומיות (יולי 2006).
  • קונטרס המים ונהלי מל"ח התקפים.
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות