בוררות

במידה וישנו חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לתאגיד בבקשה לבדיקת בוררות למד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום ע"פ חוק, ונעשית ע"י מעבדה מוסמכת חיצונית. במסגרת הליך זה, מד המים מועבר לבדיקה במעבדה ע"י התאגיד, ובמקומו מותקן מד מים חדש בנכס.

הסבירות לאי תקינותם של מדי מים בעלי וותק (גיל) של עד 6 שנים היא נמוכה. לפיכך אנו ממליצים לשלול אפשרות של נזילה לפני פניה לבוררות (ע"מ לחסוך תשלום אגרה מיותר).

בדיקת מד המים מבוצעת במבדקה שאושרה ע"י מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב בלבד. משך הזמן הנדרש לטיפול בנושא בדיקת מד מים במבדקה מוסמכת הינו כ-45 ימי עבודה .עם קבלת תשובת המבדקה, הנושא יטופל ע"פ ממצאי הבדיקה, כדלקמן:

 1. מד תקין: יישלח ללקוח מכתב תשובה עם ממצאי הבדיקה.
 2. מד לא תקין:
  א. דמי אגרת הבדיקה כפי שנגבו יוחזרו לצרכן.
  ב. יבוצע מעקב אחר צריכת המים במד המים החדש במשך של כ- 2 תקופות קרי כ – 4 חודשים ובהתאם לממצאים ישלח מכתב מפורט לצרכן בנוגע להמשך הטיפול

  במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבון הצרכן בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון בחשבונו בהתאם לנתוני הצריכות. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים הינו תקין, לא יבוצע החזר תשלום

צור קשר

  Style switcher RESET
  Body styles
  Color scheme
  Background pattern
  Background image
  נגישות