הטבות בתעריפים

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת הטבה. רשימת הזכאים היא רשימה סגורה אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים, מהמוסד לביטוח הלאומי לצורך עדכון הזכאים ברישומי ספק המים. רשות המים והתאגיד אינם יכולים לשנות רשימה זו.
ההטבה המגיעה לכל זכאי הינה תוספת הקצבת מים של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הבסיסי.

קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה:

1.      מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל הפרישה, ועונים על אחד התנאים האלה:

                          א.         הם מקבלים תוספת לקצבת הזקנה, המשלימה את הקצבה עד גובה קצבת הנכות שקיבלו לפני גיל הפרישה.

                          ב.          הם מקבלים קצבה חודשית נוספת לנכה בנוסף לקצבת הזקנה.

לתשומת הלב, ההטבה אינה ניתנת למקבלי קצבת זקנה ולמקבלי קצבת שאירים, עם תוספת השלמת הכנסה.

2.      מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות, לפי חוק הביטוח הלאומי;

3.      מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, לפי חוק הביטוח הלאומי;

4.      מקבלי קצבת ניידות, לפי חוק הביטוח הלאומי;

5.      מקבלי גמלת ילד נכה, לפי חוק הביטוח הלאומי;

6.      מקבלי קצבת נכות כללית, שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  70%לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

7.      זכאי להבטחת הכנסה שהגיע לגיל פרישה.

8.      נכה הזכאי לתגמול מוגדל לפי חוק נכי המלחמה בנאצים או לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

9.      נכה לפי חוק הנכים או נפגע פעולות איבה כאשר נכותם היא לפחות 50% או שמקבל תגמול קיום לפי הוראות משהב"ט.

 

אם הנכם מוגדרים כזכאים ע"פ המוסד לביטוח לאומי, באפשרותכם לפנות לתאגיד ולוודא כי הנכם מוגדרים ברישומינו כמקבלי הטבה.

צור קשר

  Style switcher RESET
  Body styles
  Color scheme
  Background pattern
  Background image
  נגישות