מתקיני מזח מאושרים

מז"ח הוא מכשיר שתפקידו לאפשר למים לזרום לכיוון אחד בלבד.

על מנת למנוע זיהום מי שתייה בחומרים מסוכנים, הוציא המחוקק את פקודת בריאות העם הקובעת כי כל עסק, בו  קיים מיתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים, מחויב בהתקנת מז"ח – מכשיר למניעה חוזרת למערכת השתייה.

על פי הוראות החוק, על תאגיד מי רהט חל איסור אספקת מים לעסק שלא יתקין מז"ח בהתאם לחוק.

בעת חידוש רישיון עסק, חלה החובה להציג בפני מי רהט אישור מאת המתקין המוסמך בדבר קיום המז"ח ותקינותו.

גם בבתים פרטיים ומשותפים, בהם מותקנים מערכות דישון, חלה חובה בהתקנת מכשיר למניעה חוזרת למערכת השתייה ושמירה על תקינותו.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות