נזילות

תאגיד "מי רהט" פועל ככל יכולתו לסייע בחסכון מים על ידי איתור מוקדם של נזילות סמויות בבתים ובחצרות. אף על פי כן האחריות על הצנרת שאחרי מד המים מוטלת על הצרכן.

במקרים בהם אנו מזהים צריכת מים חריגה, על ידי  המערכת הממוחשבת לקריאת מדי מים מרחוק, תקבלו מאתנו מכתב המתריע על "חשד לנזילה", או התרעה טלפונית באם צריכת המים היומית גבוהה משמעותית מהרגיל, או הודעה מתפרצת למי שהתקין אפליקציית מי רהט בטלפונים החכמים.

באם קיבלתם הודעה זו, או שזיהיתם נזילה בכל דרך אחרת, הנכם מתבקשים לבדוק ולתקן את הנזילה, במידה ונמצאה כזו, באופן מידי. תיקון זה גם חוסך משאב יקר למדינה, וגם חוסך עלויות בתשלום מים- לכם.

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים שברשותך וכפי שהתבטאה בחשבון המים שנשלח, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל בנכס, יש לבצע הפעולות הבאות:

 1. במידה ומד המים שברשותך מציג קריאה שונה מזו הנקובה בחשבון המים, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של תאגיד "מי שבע". יש לשים לב למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי התאגיד.
 2. מומלץ לשלול נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס:
  בשלב ראשון, יש לבדוק האם ישנם סממנים נראים לעין לנזילה. לדוג': רטיבות בקיר, טפטוף ברז, נזילה תמידית ממיכל ההדחה וכדומה.
  בשלב שני, מומלץ להפסיק את כל זרימת המים בנכס (לסגור את כל הברזים, מכונת כביסה וכדומה) ולבחון האם מד המים (הפרפר המרכזי) ממשיך להסתובב.
  במידה והמד ממשיך להסתובב, ככל הנראה קיימת נזילה בצנרת. יש לפנות לאיש מקצוע פרטי ולבצע בדיקה מקיפה של הצנרת הפרטית ולתקן את הנזילה.
 3. יש לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו במתחם. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים ללא היתר באמצעות מד המים שברשותך, על הצרכן שנפגע להגיש תלונה במשטרה.

 

צרכן הרוצה לבקש הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, יגיש בקשה על גבי טופס הצהרת נזילה ויצרף

אליה אסמכתא על תיקון הנזילה.
הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה, תינתן לכל היותר עבור שתי תקופות חיוב רצופות, שבכל אחת מהן התקיימו התנאים להכרה בצריכה חריגה כפי שנקבעו באמות המידה לשירות.
את הבקשה ניתן להגיש רטרואקטיבית עד חצי שנה.
את הבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה במונה ניתן לשלוח דרך לשונית "טפסים לביצוע פעולות" באתר, בצירוף המסמכים הנדרשים או במשרדי התאגיד.
 

צור קשר

  Style switcher RESET
  Body styles
  Color scheme
  Background pattern
  Background image
  נגישות