שפכי מפעלים ותעשיה

שפכים תעשייתיים:

הם שפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב העירונית, למעט שפכים סניטריים"

שפכי התעשייה מהווים רק כ – 15% מכלל השפכים המוזרמים לביוב בישראל ואף על פי כן מקבלים תשומת לב רבה מהרגולטורים השונים והטיפול בהם דורש השקעת משאבים ניכרת. אחת הסיבות העיקריות לכך היא פוטנציאל הזיהום והנזק הגבוה שיש לשפכי תעשיה, הרבה יותר מחלקה היחסי בכלל השפכים בישראל.

 

סוגי שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב

הכללים מגדירים שני סוגי שפכי תעשייה הנבדלים על פי סוג המזהמים הנמצאים בהם:

א. שפכים אסורים – שפכים הגורמים נזק למערכת הולכת השפכים, הטיפול במט"ש או השבת הקולחין. שפכים אלה כוללים מספר רב של מרכיבים כגון: pH גבוה או נמוך, טמפרטורות גבוהות, מוצקים גדולים מ- 10 מ"מ וכן ריכוזים חורגים של כלוריד, נתרן, בורון, שמנים ושומנים, דטרגנטים, סולפיד, מתכות ועוד. הכללים אוסרים הזרמת שפכים אלה למערכת הביוב. מפעל אשר מזרים שפכים אסורים למערכת הביוב יחויב בתעריף ביוב מוגדל בגין ההזרמה בהתאם לכללי התעריפים.

ב. שפכים חריגים – שפכים המכילים מרכיבים הניתנים לטיפול במט"ש אך לטיפול בהם עלות נוספת לעומת טיפול בשפכים סניטריים.: COD, TSS, חנקן וזרחן.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות