הנחת קוו ביוב מאסף ראשי

התאגיד החל בביצוע קו זה במטרה לבטל את ת"ש הקיימת בשכונה 18 שמהווה מטרד לתושבי השכונה ומפגע סביבתי ותברואתי כתוצאה מדליפות בגלל חוסר תחזוקה.במסגרת הרחבת המט"ש הוקמה תחנת שאיבה חדשה שתחליף תחנה קיימת.עלות הקו כ- 5.25 מלש"ח.קבלן מבצע – חופרי אבו קוש.הפרויקט נמצא בשלבים הסופיים לפני חיבורו והשמשתו.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות