הרחבת מט"ש רהט

המט"ש הנו אחד הפרויקטים הגדולים שהחלה הרשות בקידומם והצטרף התאגיד בתהליך הקידום. לאחר אישור התאגיד הוחל בביצוע הפרויקט שתרם להפשרת כ-7,000 יחידות דיור למשפחות עם מצוקות בניה מסיביות מהעיר רהט. פרויקט זה הנו בשיתוף פעולה של מספר גורמים: תאגיד מי רהט, משרד הבינוי והשיכון, תמ"ת, מ.א. אבו בסמ"ה ומ.א. בני שמעון. עלות הפרויקט כ- 64.0 מלש"ח. הצפי לסיום הפרויקט 10/2013.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות